unnamed

Google Chrome là trình duyệt Web số 1 hiện hay trên Android. Google Chrome giúp bạn duyệt web nhanh trên cả Tablet và Smart Phone.Với những chức năng như trên máy tính thì Chrome trên Android còn hỗ trợ nhiều chức năng hơn nữa.

Các Tính Năng

Tiết kiệm dữ liệu hơn 50% khi duyệt Web.

Đồng hộ hóa giữa các thiết bị sử dụng Chrome bằng Gmail.

Duyệt Web nhanh hơn vói chức năng chọn trong số những kết quả tìm kiếm hiển thị ngay khi bạn nhập.

Các bạn có thể tìm kiếm Google bằng giọng nói thông qua chức năng của Chrome.

Tự động dịch trang Web bằng các ngon ngữ bất kì

………..