BQT tin thông báo đến các bạn sẽ thay đổi thông tin Lính sâu trong Game Xứ Sở Thần Thoại như sau…

– Cấp độ chẵn sẽ tăng máu.
– Cấp độ lẻ sẽ giảm thời gian tạo thức ăn.
VD:

+ Lính sâu xứ sở thần thoại cấp 1: Máu 300, 7s tạo 1 thức ăn.
+ Lính sâu cấp 2: Máu 360, 7s tạo 1 thức ăn.
+ Lính sâu cấp 3: Máu 360, 6s tạo 1 thức ăn.
+ Lính sâu cấp 4: Máu 432, 6s tạo 1 thức ăn.

Chúc các bạn chơi game vui vẽ…

Nếu bạn gặp trường hợp các icon – hình ảnh trong game xứ sở thần thoại nhỏ mặc dù bạn dùng smartphone màn hình rộng thì tham khảo qua bài viết này nhé: Hướng dẫn sửa lỗi hình ảnh nhỏ trong sứ sở thần thoại