Tam Quốc mở hệ thống khuyến mãi với tên THỊT HEO NƯỚNG. Mỗi chúa công khi nộp vào Game 1 thẻ cào 50k sẽ nhận được thêm 20 thịt, 10 bánh và 99KNB.

Khuyến mãi được áp dụng từ 0h từ 31/7 đên hết ngày 3/8/2014.

1686444_(2)

Khi những chúa công đạt mốc nào sẽ được nhận thêm nhiều khuyến mãi hấp dẫn với nhiều rương châu báu khi nạp các loại thẻ sau:

– Thẻ 300k sẽ nhận được 30 Rương Vàng – Bạc – Đồng – Gỗ + 30 Thịt + 1000 Bồi dưỡng đơn.

– Thẻ 500k sẽ nhận được 50 Rương vàng – Bạc – Đồng – Gỗ + 40 Thịt + 2000 Bồi dưỡng đơn.

– Nạp thẻ đạt 1 triệu sẽ  nhận được 1 Rương chiến hồn Vàng, 1 Vũ khí 4* Tự Chọn, 10 triệu Bạc + 50 Thịt + 3000 Bồi dưỡng đơn.

– Nạp thẻ đạt 2 triệu sẽ nhận 1 Rương chiến hồn Vàng, 1 Tướng 4* Tự chọn, 20 triệu Bạc + 60 Thịt + 4000 Bồi dưỡng đơn.

– Nạp thẻ đạt 3 triệu sẽ nhận 1 trang Bị 5* tự chọn.

*Lưu ý: Đạt mốc nào Chúa Công sẽ nhận quà mốc đó, đạt mốc cao nhất sẽ nhận được tất cả các mốc còn lại. Mỗi mốc chỉ nhận quà 1 lần. Khi đạt mốc Chúa Công phản hồi với GM để xác nhận và lĩnh thưởng.

 

Link Tải: Tam Quốc VTC