Microsoft Outlook là ứng dụng Mail được đánh giá là tốt nhất dành cho công việc và học tập. Ứng dụng Outlook có 3 tính năng mạnh mẽ nhất và các ứng dụng Mail khác vẫn còn thiếu và chưa hoàn thiện như tích hợp lịch vào ứng dụng, sau khi đồng bộ lịch của Outlook với tài khoản email, toàn bộ các lịch hẹn, ngày lễ, ngày sinh nhật của bạn bè, người thân… cũng sẽ được đồng bộ xuống. Chưa dừng lại ở đó, khi soạn mail mới, bạn cũng có thể tạo lời mời hoặc gửi thêm thông tin về khoảng thời gian làm việc cho đối tác.

screen_shot_2015-01-29_at_1.57.30_pm

Tính năng mạnh mẽ thứ 2 của Outlook là có riêng một khu vực để hiển thị các file đã đính kèm trong Mail. Với những  bạn sinh viên thì tính năng này sẽ rất hữu ích, bạn có thể dễ dàng quản lý các file bài tập, các file dữ liệu học tập quan trong mà không phải tìm kiếm trong từng email. Với việc kết nối với nhiều ứng dụng đám mây như OneDrive, Dropbox, hay Box, Google Drive thì chúng ta dễ dàng xem cũng như gửi file đính kèm một cách nhanh chóng.

Điểm mạnh cuối cùng của Outlook là Quick Filter. với Quick Filter (bộ lọc nhanh), người dùng có thể chỉ cho phép Outlook hiển thị các mail chưa đọc, các mail được đánh dấu, hay chỉ những email có đính kèm File. Ngoài ra, trong phần Settings, ta có thể chia hộp thư thành hai phần bao gồm: focused và Other, trong đó Focused chỉ hiển thị những email quan trọng, còn Other thì các email spam, email quảng cáo từ các trang web.