giao-dien-dang-nhap-than-thien_NLCG_HD_12

Việc NLCG bảo trì trong những ngày vừa qua thì trong game NLCG vẫn có những thay đổi nhỏ về nấm vàng và xanh như sau:
– Các nhân vật >= 20 level thì khi trồng 2 loại nấm này sẽ bị trừ một số điểm về sức khỏe.
– Các nhân vật < 20 level thì khi trồng 2 loại nấm này thì sẽ sẽ không bị trừ sức khỏe.
Với 2 điều chỉnh này thì sẽ nhằm vào mục đích như cân bằng lại cây trồng trong game và cũng như là người chơi ở level cao hơn sẽ có nhiều ô đất.

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ và tải bản cập nhập ngôi làng của gió mới nhất tại đây