here-maps-tren-ios-them-tinh-nang-dan-duong-bang-tieng-viet
Tính năng dẫn đường bằng giọng nói Tiếng Việt trên Here Maps chỉ có trên phiên bản cho Android. Mới đây, tính năng dẫn đường bằng giọng nói tiếng việt cũng đã cập nhât trên phiên bản dành cho iOS giúp người dùng có thể sử dụng iPhone để tìm kiếm đường đi tại Việt Nam bằng giọng nói tiếng Việt.
Để sử dụng tính năng này trên Here Maps bản iOS bạn thực hiện các bước sau:
- Mở Here Maps -> Menu (biểu tượng 3 gạch nang) > Settings.
here-maps-tren-ios-them-tinh-nang-dan-duong-bang-tieng-viet (1)
- Trong giao diện vừa huện ra, bạn vào tùy chọn Voice Options và sau đó tìm ngôn ngữ Tiếng Việt và tải về máy. Sau khi tải xong ngôn ngữ tiếng Việt, chọn ngôn ngữ chính để dẫn đường.
here-maps-tren-ios-them-tinh-nang-dan-duong-bang-tieng-viet (2)
- Quay trở lại giao diện chính của ứng dụng, sau đó thiết lập vị trí điểm đang đứng (điểm A) và điểm cần đến (điểm B), bấm vào phần mũi tên (dẫn đường).
here-maps-tren-ios-them-tinh-nang-dan-duong-bang-tieng-viet (3)
Chọn vị trí dẫn đường – Ảnh chụp màn hình
Khi này, bản đồ đường đi sẽ được hiển thị và trong quá trình di chuyển mỗi khi cần rẽ trái, phải hoặc đi thẳng thì Here Maps sẽ thông báo cho bạn biết bằng giọng nói tiếng Việt cần phải đi hướng nào.
here-maps-tren-ios-them-tinh-nang-dan-duong-bang-tieng-viet (4)
Bản đồ dẫn đường sẽ hiển thị và dẫn đường đi bằng tiếng Việt – Ảnh chụp màn hình
Lưu ý: Trong quá trình sử dụng bạn cần phải kích hoạt tính năng Location Services trên máy.